Filosofiske foredrag

Jeg holder forskellige foredrag om idehistorie og filosofi. Jeg holder også gerne foredrag om meditation og mindfulness. Nedenfor findes en liste over nogle af mine tidligere foredrag:

 • Hjem til Ithaka. Filosofisk mytelæsning, Grundtvigs Højskole, Hillerød, august 2020
 • Det, jeg ser, og det, jeg tror, foredrag hos CFD, Søborg, februar 2020
 • Mod – de 7 dyder. Korsvejskirken Kastrup, januar 2020. Se foredraget her: https://www.youtube.com/watch?v=goAWeYTrFyY
 • Peter Sloterdijk: Mellem anti-miserabilistisk antropologi og historisk ontologi, Københavns Universitet, december 2019
 • Den legemligjjorte tænkning, Folkeuniversitetet Bornholm, december 2019
 • Guds almagt og modernitetens legitimitet. Folkekirkens uddannelses- og videnscenter, oktober 2019.
 • Filosofi & Inquiry. Foredrag og oplæg til pædagogisk temadag på Mariendal Friskole, maj 2019
 • Menneskets stilling i kosmos. Træk af den filosofiske antropologi. Folkeuniversitetet København, november 2018
 • At lade væren være. Heidegger og Sloterdijk. Grundtvigs Højskole, Hillerød, august 2018
 • Psykologisk informeret mindfulness, Lægemiddelstyrelsen, København, juni 2018 
 • Work Stress & Psychologically Informed Mindfulness, GN Hearing A/S, Ballerup, marts 2018
 • Mindfulness & the Art of Listening, GN Hearing A/S, København, januar 2018  
 • Filosofien efter Hegel. Hovedlinjer i det 20. århundredes filosofi. Folkeuniversitetet Bornholm. November 2017.
 • Terrorlogi. Teologisk terror, apokalyptik og filosofisk antropologi. Grundtvigs Højskole august 2017. 
 • Nietzsches tænkning som afsløring og tragisk terapi, Grundtvigs Højskole august 2016.
 • Teologi på modernitetens affortryllede bagtrappe. Om sekulariseringens muligheder og udfordringer. Folkekirkens uddannelses- og videnscenter, september 2016.
 • Hans Blumenberg & Carl Schmitt. Forelæsning på overbygningskursus, KUA, maj 2016.
 • Bibelen genåbnet. Eksistenspsykologiske perspektiver, Folkeuniversitetet Bornholm, november 2016.
 • Prinsessen-på-ærten-syndromet? Om lykke og ulykke i lykkeindustriens tidsalder, Esbjerg Kommune, oktober 2015
 • Hvad er historie? Hvad er moderne? Folkeuniversitetet Bornholm, oktober 2015. 
 • Billeder i filosofien – filosofiens billeder. Grundtvigs Højskole august 2014.
 • Filosofiske Saloner: Kierkegaard. Arken – Museum for Moderne Kunst, september 2013.