Blog

Ulykken i at være sig selv fraværende

Er der noget, som gnaver?  En stilfærdig fortvivlelse, en forstemmende uro, som ikke lader dig være i fred? Ifølge den eksistentielle psykologi må vi hver især flytte ind i vores eget hus, der står ledig til beboelse. Men det kræver, skriver Søren Kierkegaard, at du er villig til at fæste dit blik på dit eget indre. Du må møde dig selv med en nysgerrig hjertelighed og alvorlig undren uden at dømme det, du møder. Du må blive dig selv nærværende:

“Ulykkelig er nu Den, der har sit Ideal, sit Livs Indhold, sin Bevidstheds Fylde, sit egentlige Væsen paa en eller anden Maade udenfor sig. Den Ulykkelige er altid sig selv fraværende, aldrig selv nærværende. Men fraværende kan man aabenbar være enten i den forbigangne eller den tilkommende Tid. (…)  Den Ulykkelige er altsaa fraværende” (SAK,  Enten Eller,  bd. 1, s. 204)

Velkommen!

Var på et fabelagtigt kursus om ‘The Art of Inquiry’ denne weekend. Inquiry er er en åben, sansebaseret og agendaløs udforskning af, hvad der sker her og nu. På kurset undersøgte vi bl.a. vores nærmest konstante søgen efter dette og hint. Jeg fandt dette citat fra grundlæggeren af The Diamond Approach, da jeg kom hjem::

“Seeking assumes that there is something to be found, someplace to be reached, some goal to be arrived at. It is amazing to see multitudes of people—almost everyone—searching for something that would be there if they merely stopped the search, and which cannot be there until they stop searching. People tend to believe that first they must find what they seek and then they will stop. The truth is that the finding can happen only when the search stops. This is the absurdity of most of our activities and preoccupations—we are seeking something and by this very act of seeking, we get farther away from that which we seek. This observation reflects a perspective most people do not share. From the conventional perspective, it sounds absurd. Even people who know this from their own experience do not remain convinced enough to actually change their behavior of seeking. They still don’t believe that the pleasure, the peace, the love, the fulfillment is right here, now.”

A. H. Almaas, Diamond Heart, bd. 4, s. 20