Om mig

Ulrik Houlind Rasmussen

Jeg er 45 år og cand. mag. og ph.d. i filosofi. Til hverdag arbejder jeg som underviser i videnskabsteori, etik og metode samt mental sundhed og mindfulness på Københavns Professionshøjskole, ligesom jeg sommetider – med stor begejstring – underviser i idéhistorie på Københavns Universitet. I 2012 tog jeg en instruktøruddannelse i mindfulness og oplevede ret hurtigt de positive virkninger, som en daglig nærværspraksis har. Jeg blev uddannet ID-psykoterapeut fra ID Academy i marts 2019, og jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg er pr. 1/8 2022 desuden ansat som underviser ved Dansk Psykoterapeutforenings nye Forskerfakultet. 

Terapeutisk er jeg særligt inspireret af den eksistentielle psykoterapi, af fænomenologien samt mere kropsfunderet (somatisk) mindfulness. Jeg har gennemført en 4-årig uddannelse i SLP (Somatic Linguistic Practices) hos Claus Springborg (Sensing Mind Institute), der netop fokuserer på forholdet imellem sprog og krop. Desuden er jeg i mit arbejde inspireret af linjer i transpersonlig psykologi særligt The Diamond Approach. Jeg begyndte i Teachers Training i Diamond Logos i 2018. 

Jeg har ofte tænkt, at filosofien måtte rumme et frisættende potentiale. I de senere år er jeg blevet bekræftet i den formodning; filosofi handler om, som Nietzsche påpegede, at overvinde den reaktive fastlåsthed for derigennem at give liv til en ny måde at sanse, mærke, elske og leve på. Eller med Spinoza: livet er som en drøm med åbne øjne, og filosofiens opgave er at polere linsen, så livet igen kan stå frem i sin magiske skønhed.