Terapiens Essens

Jeg tilbyder individuel, filosofisk inspireret psykoterapi til voksne klienter med problemstillinger særligt relateret til eksistentielle grundkonflikter som meningsløshed, svækket livsglæde, uro, angst, tvivl, splittelse, samt enkeltstående traumer fra barndommen eller opvæksten.

Jeg arbejder ud fra en terapeutisk vision om at nærvær og empati i sig selv er helende, og at terapi ikke handler om at lave en hel masse om, men snarere handler om at møde det, der er, med nysgerrighed, interesse og omsorg. Herved skabes et rum af vågent nærvær, hvori den nødvendige forandring selv kan finde sted. Det er forandringens paradoks: At det først er, når vi ophører med at ville ændre på os selv, at sand forandring kan finde sted.

Terapiens essens er at vække en ny måde at sanse, mærke, tænke og leve på til live.