Terapiens Essens

Terapien handler i sin essens om at vågne op til livets kostbarhed, om at bemærke dyrebarheden af det liv, vi alle er en del af. Terapiens essens drejer sig om være forankret i sin egen kropslige vitalitet og om at finde en vej ud af fastlåsheden. Terapiens essens er at overvinde det re-aktive i os og give plads til mere frihed, glæde, taknemmelighed, sensitivitet og liv. Terapiens essens er at vække en ny måde at sanse, mærke, tænke og leve på til live. Det er terapiens essens.

Jeg tilbyder filosofisk inspireret terapi til voksne klienter med problemstillinger særligt relateret til eksistentielle grundkonflikter som meningsløshed, svækket livsglæde og vitalitet, uro, angst, tvivl, splittelse, parforholdsproblemer samt enkeltstående traumer fra barndommen eller opvæksten.

Jeg arbejder ud fra en terapeutisk vision om at nærvær og empati i sig selv er helende, og at terapi ikke handler om at lave en hel masse om, men snarere handler om at møde det, der er, med nysgerrighed, interesse og omsorg. Herved skabes et rum af vågent nærvær, hvori den nødvendige forandring selv kan finde sted. Det er forandringens paradoks: At det først er, når vi ophører med at ville ændre på os selv, at sand forandring kan finde sted.